Hoofdcontent

Sportdebat Waalre;

mooie ontmoeting tussen politiek, sport en inwoners
Fotografie: Octavie Fotografie

(Fotografie: Octavie Fotografie)

De rol van de Gemeente is cruciaal als het gaat om sport en bewegen. De Gemeente Waalre kan het verschil maken voor haar inwoners. Onze Gemeente bouwt, beheert en onderhoudt een groot deel van de binnensporthallen en de sportvelden. De Gemeente richt de openbare ruimte in en houdt daarbij rekening met loop- en fietsroutes, speeltuintjes en trapveldjes. De Gemeente stimuleert ons om te sporten en te bewegen. En zij zorgt voor de toegankelijkheid van het sportaanbod, door vervoer en hulpmiddelen voor mensen met een beperking of het clublidmaatschap van kinderen uit arme gezinnen te vergoeden. 
 
In aanloop naar de verkiezingen vond op 9 maart het lokale sportdebat in het Huis van Waalre plaats. Alle lokale politieke partijen hebben deelgenomen aan deze avond, evenals diverse sportaanbieders, namelijk voetbal, hockey, tennis, zaalsporten, fitness, yoga, en hardlopen. Ook de ouderenbonden, beleidsambtenaren, fysio-organisaties, docenten uit het onderwijs, betrokken inwoners en een aantal sportieve jongeren waren aanwezig tijdens het verkiezingsdebat. Met 70 deelnemers een goed bezochte avond. 
 
Speciale gast
Ranomi Kromowidjojo, prominente inwoner van Waalre en top-zwemster, benadrukte in haar inleiding dat sporten méér is dan de prestatie, sport vormt jongeren en zorgt voor verbinding. Ranomi geniet naast het zwemmen ook van bewegen in de buitenlucht, buiten in de tuin sporten of wandelen in de bossen. De coronaperiode heeft er voor gezorgd dat we de beweegvriendelijke leefomgeving weer zijn waarderen. Zeker in ons groene Waalre. 
 
Uitgedaagd door gespreksleider Ton Peeters zijn vervolgens in 3 verschillende tafelgesprekken diverse onderwerpen voorgelegd aan (nieuwe) kandidaat-gemeenteraadsleden en andere Waalrese tafelgasten uit de sport.
 
Inrichting openbare ruimte
Bewegen in de openbare ruimte én de natuur heeft een enorme vlucht genomen, denk aan de wandelende thuiswerkers met de ommetje-app in de hand en mountainbikers in het bos. Welke rol kan de openbare ruimte spelen in het faciliteren van sporten en bewegen en hoe kunnen we de openbare ruimte beweegvriendelijk inrichten? Michiel Roelofs van D66 pleit voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers. En ook voor uitdagende groene speelruimtes en buitensport, zoals urban sports. Nan Zevenhek van ZW14 wil de woonomgeving, straten en ook het groen zo inrichten zodat inwoners uitgenodigd worden om te bewegen. Alexandra Groeneveld hoopt dat burgers zelf initiatieven ontplooien de komende jaren. Meerdere politieke partijen benoemen in hun verkiezingsprogramma om de huidige sportaccommodaties overdag open te stellen. 
 
Samenwerking
Na Airbnb en de deelauto raakt ook sport en bewegen in de ban van delen en samenwerken. Op landelijk niveau is deze trend allang zichtbaar. Denk aan sportvereniging Kampong; dat is de grootste omni-sportvereniging in het midden van het land. Een vereniging waar tennis, hockey, voetbal, jeu de boules, kinderopvang, fysiotherapie en huiswerkbegeleiding samen komen. Ook in Waalre zien we dat samenwerking belangrijker wordt. Zo zien we dat het clubhuis van de scouting haar locatie beschikbaar stelt aan de BSO van Kinderstad Waalre. En organiseert DVS Hockey samen met tennisvereniging Eeckenrode de bar- en horeca inkopen. Tegelijkertijd verschuift ons sport- en beweeggedrag van georganiseerd naar ongeorganiseerd, waarbij individueel sporten steeds populairder wordt. Burgers houden niet meer vast aan traditionele sporten en kiezen er vaker voor om sportactiviteiten individueel of in kleinschalig verband te beoefenen. Dus niet altijd sporten op voorgeschreven momenten en op voorgeschreven locaties, zoals bij traditionele sportverenigingen vaak aan de orde is. Deze wens tot ongebondenheid is in het tweede tafelgesprek besproken. Maar ook de vraag of de Gemeente zich hard moet maken voor 1 Waalrese Sportvereniging; SV Waalre. Is een open sportclub de toekomst in ons dorp? De meningen zijn verdeeld. Alhoewel in de verkiezingsprogramma’s van VVD en CDA zitten mooie aanknopingspunten voor het thema samenwerking. Ronald Brugmans (VVD) en Tanja de Leeuw (CDA), beiden nieuwe gezichten in de komende gemeenteraadsverkiezingen, zijn voorstander van samenwerking tussen sport, onderwijs en andere maatschappelijke instellingen. 
 
Maatschappelijke rol
Sport is steeds meer verweven met andere beleidsterreinen. Dat was al zo met gezondheid en vitaliteit, maar ook steeds vaker met het sociaal domein, zoals armoedebeleid, eenzaamheid onder ouderen, hangjongeren en integratie. 
Vriendschap, verbondenheid en iedereen doet mee zijn belangrijke kernpunten uit het programma van PvdA. Jochem Marseille benoemd dat iedereen moet kunnen sporten en bewegen ongeacht leeftijd, achtergrond, inkomen, geslacht, fysieke en/of mentale gesteldheid. Naast het sportieve is ook het sociale karakter van een belangrijke maatschappelijke waarde. En daarmee is de sportclub als ontmoetingsplek geboren. Maar mag en kan iedereen wel meedoen binnen de bestaande structuur? Er is een deel van de Waalrenaren dat graag sport en beweegt, en het andere deel dat dat juist niet wil, niet kan of het niet doet. Voor veel mensen is sporten geen vanzelfsprekendheid. Dit komt bijvoorbeeld omdat ze gewoonweg niet kunnen sporten of de meerwaarde van bewegen niet zien, omdat ze het niet kunnen betalen, of ’s avonds niet buiten durven te wandelen omdat het te donker is. 
Juist het bereiken en vasthouden van díe groep, voor wie sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is, is essentieel. Ook Anna Robin van Gestel van GroenLinks weet dat sporten en bewegen voor iedereen positief kan uitwerken. Waarden als plezier, inclusiviteit en toegankelijkheid moeten hoog in het vaandel staan. Vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor kwetsbare groepen lijkt er eensgezindheid over de verbinding tussen beleid in het sociale domein en het sportbeleid.
 
Geen kostenpost maar investering in vitaal Waalre
Al met al een debat waarin de politieke partijen het, ondanks onderlinge verschillen, vaker met elkaar eens waren dan dat zij tegenover elkaar kwamen te staan. Deze eensgezindheid lijkt veel goeds voor de sport en bewegen in Waalre te beloven. Het belang van een gezonde leefstijl en voldoende bewegen staat niet ter discussie. Datzelfde geldt voor het belang van de verbinding tussen beleid in het sociale domein en het sportbeleid. Hoe dit financieel gaat doorwerken aan de formatietafel is de grote vraag? Een vraag waarop tijdens het sportdebat nog geen helder antwoord kwam.