Hoofdcontent

Sportiviteit & Respect

Sportiviteit & Respect

Een (sociaal) veilige en prettige sportcultuur is erg actueel. Denk aan alle aandacht voor de regenboogvlag bij sportevenementen. De regenboogvlag is een internationaal symbool om uiting te geven aan acceptatie van diversiteit om sociale veiligheid te bieden. 

Het is belangrijk dat verenigingen aandacht voor sociale veiligheid hoog op de agenda hebben. 

Wist u bijvoorbeeld dat er in Nederland een meldplicht is voor bestuurders en begeleiders in de vereniging voor seksuele intimidatie? Bestuurders en begeleiders zijn de ogen en oren binnen de sportclub en verantwoordelijk voor een veilig en positief sportklimaat. Naast het vormgeven en uitzetten van goede preventieve maatregelen hebben zij de verantwoordelijkheid over hun leden. 

Verenigingen kunnen advies vragen bij het Centrum Veilige Sport Nederland (NOC NSF) om een veilige sportcultuur te bieden; check de website www.centrumveiligesport.nl.

 

Stappenplan High 5

Het stappenplan High 5! is door het Centrum Veilige Sport Nederland ontwikkeld als tool voor een veilige sportcultuur. Preventie op grensoverschrijdend gedrag zorgt ervoor dat iedereen veilig en met plezier kan deelnemen binnen de vereniging. Deze tool is bedoeld voor sportbestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen en helpt om op een laagdrempelige en eenvoudige manier inzicht te krijgen in wat een vereniging kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Doorloop de 5 stappen en optimaliseer het sportklimaat binnen je vereniging.

Het Stappenplan High 5 in een notendop:

1.            Hoe maken we onze vereniging veilig?

2.            Wat kan beter?

3.            Wie doet er mee?

4.            Wat spreken we af?

5.            Hoe houden we elkaar scherp? 

Meer informatie over het stappenplan High 5 en de tool om direct hiermee aan de slag te gaan vind je via: https://centrumveiligesport.nl/preventie/tools-en-informatie/high5-stappenplan-tool

 

Vanuit het Waalres Sport- en Beweegakkoord stimuleren we alle sportaanbieders om het stappenplan te doorlopen. We belonen dit graag met een Sportiviteit & Respect certificaat. Dit certificaat toont aan de leden (en potentiële nieuwe leden) dat de organisatie er alles aan doet om een veilig sportklimaat te bieden. Sportaanbieders kunnen het certificaat ophangen in hun clubhuis, vermelden in de nieuwsbrief, communiceren op de website e/o via de sociale media kanalen. Een heel positief signaal naar alle betrokkenen.

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Als sportvereniging kun je een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen voor je vrijwilligers. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, zoals het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

Vrijwilligers verplichten een VOG te tonen, is één van de maatregelen die het bestuur van een sportvereniging kan nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de club te verkleinen. Het maakt de kans kleiner dat personen die eerder de fout in zijn gegaan een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Het biedt geen garanties, maar je laat wel zien dat je de veiligheid van je leden, vrijwilligers en bezoekers serieus neemt.

Meer informatie vind je op: https://centrumveiligesport.nl/preventie/tools-en-informatie/verklaring-omtrent-gedrag-vog